05/08/2013

Ngôn ngữ lớp một

1. Mẹ đang nằm chơi với em Bull, anh Bim đi vô muốn góp chuyện mà chưa tìm được chỗ thế là anh đưa ra đề nghị với mẹ "mẹ xích vô 5 ô ly cho con nằm với...." Mẹ hỏi 5 ô ly là  bao nhiêu...thì mẹ cú xích ra khi nào con nói được là được. Sau khi mẹ xích ra, chưa vừa ý anh xin thêm "mẹ xích thêm 3 ô ly nữa...."....thua anh luôn.

2. Thấy em Bull nằm đưa tay lên chơi, anh nói với mẹ "em đang tính xem hôm nay là thứ mấy kìa mẹ...."

3. Em không vừa ý nên hay ọ oẹ....anh hai đưa ra đề nghị hết sức thuyết phục...."em nín đi, không anh hai đi đổi bún bò bi giờ đó nhen...."