18/03/2014

Bim đi sở thú

Cuối tuần rồi trường Bim tổ chức cho các bạn đi ngoại khóa ở Sở thú. Chiều về mẹ hỏi chuyện đi chơi vui không, kể mẹ nghe. Bim đã kể lại như vầy nè (mặc dù đi sở thú nhưng trong bài viết không hề có 1 con thú nào cả!!!)
Đúng là Bim!

11/03/2014

Chơi chiêu...

Mỗi tối mẹ thường cho bài Bim làm.

Hôm nay trong lúc mẹ nấu cháo cho Bull, chưa đến giơ học Bim tranh thủ ngồi vào bàn hí hoáy 1 hồi rồi đưa mẹ xem.
- Mẹ xem con làm như vậy có được chưa?
- Ai cho bài con làm?
- Dạ, con tự chế. Mẹ xem đi

Thì ra cu cậu học luôn cả cách ra đề của mẹ. Mà làm như vậy hổng lẽ mẹ bắt làm lại bài mới, thế là Bim được nghỉ sớm hơn mọi ngày.

Đúng là...chơi chiêu