15/02/2011

Gà đẻ mấy trứng!!!

Ở trên lớp, cô giáo hỏi: "con gà đẻ một lần mấy trứng?" bạn Bim nhanh chóng đưa tay cao xin phát biểu, cô giáo mời bạn trả lời "thưa cô, con gà đẻ một lần 5 trứng". Cô giáo cười và dặn dò bạn "Không đúng rồi. Con về nhà hỏi mẹ rồi hôm sau trả lời Cô nhen".
Về nhà, đang ngồi ăn cơm bạn Bim hỏi mẹ đúng câu ấy, mẹ trả lời "con gà đẻ 1 lần 1 trứng", bạn Bim tiếp luôn "chứ đẻ 1 lần 5 trứng sao mà chịu nổi hả mẹ!!!"