15/06/2013

Cho những lần đầu tiên...


Khá lâu rồi mới quay lại đây, giờ vào vội viết vài hàng cho anh hai nè, tranh thủ lúc em đang ngủ.

Sáng nay thứ dậy, cảm giác trống vắng khi con xa nhà.

Lại nói về lần đầu tiên của con. Nào là:
- khóc lần đầu tiên: khi vừa chào đời 
- cười thành tiếng lần đầu tiên: 2 tháng
- chơi Noel đầu tiên: 3,5 tháng
- bữa ăn đầu tiên: 4 tháng
- Tết đầu tiên: 4,5 tháng
- chiếc răng mọc đầu tiên: 7 tháng
- về quê lần đầu: 7,5 tháng
- chuyến du lịch đầu tiên: 9 tháng
- nói từ đầu tiên: 10 tháng
- biết đi: 13 tháng
- hát nguyên bài: 20 tháng
- đi học: tròn 2 tuổi
...

Và giờ là lần đầu tự ngồi vào ghế chích ngừa, tự đòi về quê chơi hè khi không có ba mẹ đi cùng: 6 tuổi, 9 tháng

Con đã lớn thật rồi con trai ạ... Hãy tự tin bước tiếp con nhé!